Jeg har erfaring med følgende problematikker:


  • lavt selvværd - lav selvtillid - usikkerhed - præstationsangst - eksamensangst
  • svigt - ensomhed - forladthed - indre tomhed - meningsløshed - depression - selvmordstanker
  • jalousi - utroskab - skilsmisse - konfliktfyldte relationer
  • adskillelse - tab - sorg - alvorlig sygdom - tristhed
  • fobier - angst - tvangstanker og tvangshandlinger
  • Spiseforstyrrelser - anoreksi, bulimi, overspisning, ortoreksi
  • afhængighedsmønstre (perfektionisme, kontrol, bekymringsangst)
  • at være pårørende til eller barn af alkoholikere
Hullet i muren - hvordan du kommer videre og bliver et helt menneske.

Hvornår - og hvorfor gå i terapi?
Der kan være meget forskellige grunde til at gå i terapi.

Det kan være, at du er i akut krise eller du ønsker hjælp til at blive afklaret omkring en beslutning, som du har vanskeligt ved at træffe.

Det kan være at du er kørt fast i et bestemt mønster, som gentager sig igen og igen. Det kan være adfærdsmønstre, tvangstanker eller misbrug.

- Eller det kan være, du blot gerne vil videreudvikle dig og er nysgerrig efter at lære nye sider af dig selv at kende.

Hvad enten din begrundelse er af den ene eller den anden slags, så er det at gå i terapi at blive mere "dig selv" igen - at blive mere af den, du hele tiden har været.

Og du vil opdage, at de problemer du har tumlet med har årsag i, at du har forsøgt at være noget andet end den, du er.

Du vil opdage at når du finder dig selv igen, så finder du også alle svarene, du søger.

Du skal bare lære at mærke dig selv igen - det er det, jeg kan hjælpe dig med.

 Harmoni og udsigt - i dig selv og i dit liv.

Hvad sker der med mig undervejs?
Måske tror du, at du skal til at forandre dig - blive et nyt menneske. Men at forandres er ikke det samme som at blive en anden - det er at blive stadigt mere sig selv.

Ligesom træet, der starter som et lille frø og ender som et kæmpetræ med sine helt egne og sære former. - Helt forandret - og dog den samme organisme.

Når mennesker henvender sig til en terapeut, er det ofte fordi de netop er stoppet i deres vækst. Det kan være at de er stivnet i et bestemt mønster, situation, en afhængighed eller en relation. Stivnetheden - det manglende liv - optræder oftest, når vi ikke længere tør være den, vi er.

Uanset hvad dit problem er, er min rolle som terapeut at støtte dig i at finde dig selv igen – at være netop den, du er. – Ikke den, de andre gerne vil have, du skal være, eller den du ville ønske, du var.

Jeg vil hjælpe dig til at opdage egne ressourcer og integrere dem, at genfinde troen på dig selv og på dit liv, så du kan folde dig ud med netop dit særpræg, dit potentiale og din individualitet. Og støtte dig i at udvikle nye og mere tilfredsstillende måder at leve dit liv på.

Det er at styrke dig i at opleve dig selv som et unikt, levende og ansvarsbevidst menneske.