Badebro ved Kyndeløse Sydmark - Ejby Ådal

Metoder, menneskesyn og terapeutiske retninger
Jeg er uddannnet Gestaltterapeut og efterfølgende har jeg gennemført kurser indenfor kognitiv adfærdsterapi og familieterapi.

Mit fundament er gestaltterapien og den oplevelsesorienterede følelesforløsende terapi. Men den systemiske og den narrative tilgang finder jeg også spændende og givende. Jeg forholder mig ikke religiøst ("tror på") een enkelt metode, men kan lide at have mange redskaber i værktøjskassen. Kognitive værktøjer kan også være givende og brugbare – fx ved angst, fobiske tilstande, men er efter min mening ikke brugbare ved eksistentielle problematikker.

Du kan læse mere om gestaltterapi og kognitiv terapi under menu-punkterne.

Min opfattelse er, at det vigtigste ”værktøj” i terapien, er kontakten mellem klient og terapeut. Er kontakten og tilliden ikke tilstede, så er metoden underordnet.

Mit væsentligste redskab i terapirummet er selve SAMTALEN og den kontakt, som der kan skabes igennem den. Men jeg benytter mig også af tegneterapi, drømmearbejde og guidede fantasirejser.

Menneskesyn

Mit livs- og menneskesyn er, at vi er skabt som enestående væsener med nogle eksistentielle grundvilkår. Vi er skabt i ligeværdighed og med ansvar for vores eget liv og de valg, vi træffer undervejs.

Hvert enkelt menneske er unikt og en ”original” i ordets oprindelige betydning. Megen mistrivsel stammer fra, at vi har tilpasset os og meget ihærdigt forsøger at være kopier. Terapi handler således om at komme i kontakt med en oprindelighed eller det autentiske selv.