Bulimi


Bulimikeren er ofte normal-vægtig. Omgivelserne har derfor sjældent mistanke om, at personen er så utilfreds med sig selv. Så - lidelsen er mere usynlig, den gemmer sig bagved en tilsyneladende sund og almindelig person.


Bulimikeren svinger mellem hele tiden at forsøge at få kontrol over maden - dvs. hun har et stort ønske om at spise sundt og magert og tabe de magiske 2-5 kg. Hun har ofte lange lister over ting, som hun ikke må spise - og det er selvfølgelig alt det "sjove" - dvs. mad, der indeholder kulhydrat og fedt. Og det er lige præcis ofte de madkategorier, som hun lige pludselig kaster sig over i store ædeflip - med efterfølgende opkastninger. - Sommetider kan ædeflippet så starte forfra. Jeg har haft klienter med så voldsom bulimi, at det betød op til 25 opkastninger i døgnet. Det siger sig selv, at det i høj grad er meget skadeligt for kroppen - og for selvværdet.


Bulimikeren lider i det skjulte, hun skammer sig over sin adfærd og mangel på kontrol, og hun føler at hun har et alter ego, der dæmoniserer hende og styrer hendes liv.