Sitemap     Dejligheden
Judith Warny - Psykoterapeut

Gruppeterapi

Gruppeterapi

I en gruppe har du mulighed for at møde andre mennesker, der som du, ønsker at udvikle sig.

I en gruppe erfarer du både dit fællesskab med andre og din egenart.

Og at det netop er ved at vise, hvem du er, at du bliver mødt med forståelse og accept.

Det er min erfaring, at det er befriende og bevægende for den enkelte at mærke denne accept, at opdage, at netop når man fylder og tager plads – ikke ”tager” noget fra andre, men tværtimod giver. For mange er det en stor overraskelse ved gruppeterapi at opdage, at de bare ved at være den de er, beriger andre så meget.

At dele sine tanker, følelser og oplevelser med andre, som kender noget til det oplevede fra deres egne liv kan i et hele taget i sig selv være helende.

Det unikke ved gruppeterapi er, at deltagerne får en indbyrdes terapeutisk, helende indvirkning på hinanden. Fordi det opleves i praksis med ”rigtige levende mennesker” – at det rent faktisk godt kan lade sig gøre at sætte grænser og vise sine følelse og stadig være accepteret. – Ja, at blive accepteret netop på grund af, at man gør det.

Minimodel

Gruppen kan ses som en slags minimodel af den enkeltes måde at være i verden på. For alle er der en fortid, som er den enkeltes livshistorie, der er en nutid, som er det, der aktuelt foregår i den enkeltes liv udenfor gruppen. Og så er der et ”lige – nu”, som er det der sker lige nu i gruppen. De tre tidsmæssigt forskudte aspekter er i praksis sammenflydende, idet fortiden netop i høj grad influerer på, hvordan man oplever det der sker nu.

På den måde lever fortiden fortsat i os. Det terapeutiske arbejde kan til dels siges at handle om at få skilt fortiden fra nutiden eller at arbejde på at fortiden ikke styrer nutiden.

Hvordan foregår det?

Jeg forsøger at skabe et rum der er båret af tryghed og samhørighed. I gruppen er oftest 6 – 8 deltagere. En gruppesession er typisk på 3 timer hver anden uge.

Vi starter som regel med en runde, hvor hver enkelt fortæller, hvordan han eller hun har det, og hvad der er sket af vigtige ting siden sidst. Efter runden kan vi gå i dybden med den eller de af deltagerne, der synes der er noget som er "oppe" og fylder her og nu, et tema eller problemfelt som opleves som særligt aktuelt.

Det kan også være der viser sig et fælles tema i gruppen, og at vi arbejder mere tematisk, det kan være med temaer som ensomhed, grænser, parforhold, angst for nærhed, vrede, sorg etc.

I gruppeterapien bruger jeg ofte forskellige værktøjer som kropsøvelser, afspændingsøvelser, arbejde med drømme og guidede fantasirejser, tegninger osv. (Se under Drømmeterapi og fantasirejser).

Typisk er forløbet over 8 – 10 gange, som man tilmelder sig på forhånd. Inden du tager beslutning om at deltage, får du lejlighed til at stille spørgsmål til mig ved en personlig samtale. Samtalen er af en halv times varighed og er gratis.

Formål med at gå i gruppeterapi:

Gruppen er et sted, hvor du kan øve dig i at tage konflikter op, bede om hjælp, dumme dig osv.

Hver enkelt i gruppen arbejder med ændring i sit liv: Det betyder at du i gruppen taler om dig selv, dine mønstre og de ting, du overvejer at ændre.

Regler for gruppearbejde:

Du har tavshedspligt om hvad der bliver sagt og foregår i gruppen.

Hvis du er syg eller er forhindret i at komme skal du melde det til mig eller en af de andre deltagere i gruppen.

Du har altid lov til at sige stop overfor terapeuten og de andres spørgsmål eller forslag. Du har grænser. Det støtter jeg dig i.

Lad andre tale ud/ tal en af gangen.

Tal udfra dig selv. - Sig hellere "jeg" end "man" og "vi".

Dine reaktioner på de andre er velkomne og vigtige. Dine tilbagemeldinger, forslag og spørgsmål kan ofte være igangsættende for de andre. Vi kan lære af hinanden.

Enhver har krav på at blive lyttet til. Vi oplever virkeligheden forskelligt.

Vi har noget til fælles, men er også noget særligt.

Vi skal udvise gensidig respekt. Ingen må føle sig forkert.

Alt, hvad man føler og oplever, er ok.

Mobiltelefoner skal være slukket.

Ritualer i gruppen:

En startrunde hvor hver enkelt siger noget om sig selv - hvad der fylder lige nu eller siden sidst

Formål: Gennem at sige hvad der fylder dig - lige nu kan du blive meget nærværende. Samtidig er det en god øvelse i at blive opmærksom på, hvad der foregår inden i dig.

En slutrunde hvor hver enkelt siger hvordan det har været at deltage i gruppen i dag.