Sitemap     Dejligheden
Judith Warny - Psykoterapeut

Gestaltterapi

Gestaltterapi

Hvad er gestaltterapi?

"Lose your head and come to your senses".

Sådan sagde stifteren af gestaltterapien Fritz Pearls. Det, der menes er, at det er vores krop og vores følelser, vi i virkeligheden kan stole på. Vi er vant til at definere hovedet som det "fornuftige" - stedet hvorfra vores indre vejledning skal udspringe. Gestaltterapien siger altså det modsatte: Vores sande guideline ligger i vores følelser, og følelserne sidder i kroppen - og kroppen lyver aldrig.

I gestaltterapien handler det derfor ikke så meget om årsagssammenhænge, altså om at spørge "hvorfor". Det handler mere om "hvordan". Det handler om at finde autentiske følelser og behov frem igen - og stole på dem.

Udgangspunktet er altid nutiden - hvordan er dit liv lige nu? Ikke at fortiden ikke også er vigtig, og at der ikke også arbejdes med den. Men uanset hvad vores fortid har været, så kan den jo ikke laves om!

Men vi kan vælge at se den i øjnene og acceptere den, at forholde os anderledes til den nu, vi kan vælge at holde op med at lade den bestemme over vores liv lige nu. Vi kan, som træet, vælge at vokse videre med de ar og mærker, ortiden nu engang har efterladt i os. 

Ikke at vælge er også at vælge

Netop dette: - at vi vælger vores liv - og dermed har ansvaret for det - er et andet særkende for gestaltterapiens grundholdning. Der er selvfølgelig forhold, vi ikke er ansvarlige for, ting som andre eller samfundet har gjort mod os. Men vi er dybest set ansvarlige for, hvordan vi vælger at lade fortiden bestemme over os, og hvordan vi vælger at reagere på de stød, livet giver os.

Hvis vi ikke havde et valg, var vi jo en blot en programmerbar størrelse, et offer der går restløst op i en formel af de omstændigheder, der har været i vores liv. Gestaltterapien tror på, at mennesket er mere end det. At vi kan ændre vores liv og tage ansvar for det.