Sitemap     Dejligheden
Judith Warny - Psykoterapeut

Afhængighed

Hvad er afhængighed? Én definition kan være: Når man bliver ved med at gøre noget, selv om man egentlig gerne vil stoppe.

Der er mange ting, vi kan blive afhængige af. Måske er vi som mennesker ligefrem designet til at blive afhængige, fordi vi har et belønningssystem i hjernen, der udløser dopamin, når vi gør noget, der føles behageligt lige nu og her. F.eks.:

Sex, mad, alkohol, slik, stoffer, TV, computer-spil, Facebook etc.

Forskellen er, at der hvor sex eller god mad udløser en lille mængde dopamin i vores hjerne, som får os til at føle os behageligt tilpas, så udløser stoffer og alkohol mere end 1000 gange så stor en mængde dopamin. Det er som at tage en indsprøjtning dopamin, som virker nu og her, og som ændrer stemningslejet med det samme.

Verdens stærkeste opløsningsmiddel

Alkohol er verdens stærkeste opløsningsmiddel, plejer jeg at sige. Det er ikke bare helt konkret et opløsningsmiddel (Ethanol), men alkoholmisbrug opløser alt fra organer, celler, psyke, helbred, job, økonomi, ægteskaber, forældreevne, venskaber, relationer - livet selv til sidst.

Mærkeligt at vi samtidig omgås det i dagligdagen. Ja, vores kultur er syltet ind i alkohol – i bogstaveligste forstand fra vugge til grav. Ikke underligt at det er svært at skulle stoppe helt med at drikke. For dermed kommer man udenfor vores ”hygge-kultur”, hvor alkohol er en fast bestanddel.

Jeg har specialviden om 2 afhængigheder: Alkoholisme og spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelser er dog ”mere” end en afhængighed, den er et symptom på og udløses af- alvorlig psykisk mistrivsel. Alkoholisme ender med alvorlig psykisk og fysisk mistrivsel, men kan godt starte med fest og weekend-druk. Det er dog min erfaring, at der ved næsten alle misbrug er en sårbarhed tilstede fra starten, som gør at alkoholindtagelsen ender med at blvie et misbrug.

Jeg arbejder ikke i min private praksis med alkohol-afhængighed. Men jeg arbejder med pårørende til alkohol-afhængige mennesker. – Og jeg arbejder med mennesker, der er vokset op i en hjem med alkohol. For det giver nogle helt specifikke skader i personligheden som man får med sig i voksenlivet.